Teatr Forum

Nie boimy się trudnych tematów i dbamy o dialog z publicznością. Forma jaką jest Teatr Forum, pozwala na tworzenie spektakli z pogranicza teatru i edukacji, które zakładają aktywny udział w spektaklu widza – aktora. Widz stając się aktorem i wcielając w rolę, ma okazję przetestować różne możliwości rozwiązywania problemów życiowych, skonfrontowania się z konsekwencjami dokonywanych  wyborów.