top of page

Polski Ośrodek ASSITEJ jest jednym z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (Association Internationale du Théâtre Pour l’Enfance et la Jeunesse). Powstał w 1981 roku,  dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżyserki, ale przed wszystkim pedagożki z pasją. Powstał, aby inspirować i promować  nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się  edukacją  teatralną, inicjować wymianę doświadczeń  między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży.
 
Wśród członków stowarzyszenia można znaleźć  artystów,  instruktorów teatralnych, pedagogów, krytyków teatralnych, naukowców.
 
Polski Ośrodek, na tle innych ośrodków narodowych, wyróżnia popularyzowanie dramy jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą, a także różnorodne formy działań teatralnych, szczególnie  z udziałem dzieci i młodzieży lub przez nią samą inicjowane  i realizowane.
 
Inspirację do pracy czerpiemy z myśli pedagogicznej  Janusza Korczaka. Stary Doktor był prekursorem nowoczesnej pedagogiki, uwzględniającej potrzeby i prawa dziecka w społeczeństwie. Korczak patronuje, organizowanym od 1994 roku, Międzynarodowym Festiwalom Teatrów dla Dzieci i Młodzieży.
 
 
Współpraca międzynarodowa

Nasze stowarzyszenie bierze aktywny udział w międzynarodowej wymianie idei i doświadczeń związanych z twórczością dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy obecni na międzynarodowych seminariach, warsztatach, festiwalach, organizujemy międzynarodowe  wydarzenia  artystyczne. W 2014 roku takim wydarzeniem stała się realizacja w Stambule spektaklu „Herszek” na podstawie opowiadań Janusza Korczaka w wykonaniu tureckich aktorów w reżyserii Adama Biernackiego, a następnie projekty polsko-gruzińskie: „Prawy lewy na obcasie” (2016), „Dekalog" (2019), „Serce Chopina" (2020) w reżyserii Wojciecha Farugi.
 
 
Światowy Kongres ASSITEJ
 
W 2014 roku Polski Ośrodek został gospodarzem 18 Światowego Kongresu ASSITEJ. To najważniejsze spotkanie dla całego międzynarodowego środowiska ASSITEJ. Kongres zbiera się co 3 lata i wytycza kierunki rozwoju stowarzyszenia. Kongres obejmował 250 wydarzeń teatralnych z całego świata, dedykowanych młodym widzom: międzynarodowe konferencje, warsztaty, seminaria, wykłady i prezentacje teatralne. Kongres odwiedziło ponad 14 tysięcy gości m.in. z Argentyny, Australii, Brazylii, Belgi, Kanady, Chin, Danii, Niemiec, Indii, Japonii, Meksyku, Nigerii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu. Dla naszego stowarzyszenia było to prestiżowe wyróżnienie, ale jednocześnie organizacyjne i logistyczne wyzwanie.


Misja

Realizując projekty teatralne stale  udowadniamy,  że teatr jest nie tylko efektywnym narzędziem w edukacji i rozwoju młodego człowieka, ale także, jak z okazji 25 – lecia Stowarzyszenia, napisał  Maciej Wojtyszko – jego wieloletni wiceprezes, „… kształtowanie człowieka poprzez teatr to najszlachetniejsza forma rozwijania osobowości i rozumienia zasad komunikacji międzyludzkiej…”


Zarząd

Adam Biernacki - prezes, Sebastian Królikowski - wiceprezes, Danuta Szczuka - sekretarz generalny, Wojciech Faruga - skarbnik, Anna Kozłowska - członek Zarządu, Waldemar Obłoza - członek Zarządu, Inna Siemicz - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: Joanna Rogacka, Natalia Czekalska, Joanna Mazewska
Sąd Koleżeński: Mateusz Olszewski, Karolina Adamczyk-Oleszczuk, Dorota Zielińska


 

Darowizny otrzymane w roku 2022

W 2022 r. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ otrzymał darowizny pieniężne w łącznej kwocie 820,00 zł. Na w/w kwotę złożyły się darowizny otrzymane od:

  • osób fizycznych w wysokości 820,00 zł.

Otrzymane darowizny Polski Ośrodek ASSITEJ przeznaczył na cele statutowe oświatowe i kulturalne.

 

Kwota 820,00 zł otrzymana od osób fizycznych została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z XXVI Międzynarodowym Festiwalem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2022.

Jeśli mają Państwo ochotę wspomóc działania Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, prosimy o przekazywanie 1,5% podatku (jesteśmy organizacją pożytku publicznego) lub wpłacanie darowizn na nasze konto bankowe o numerze: 15 1240 6175 1111 0000 4571 1752

bottom of page