Polski Ośrodek ASSITEJ jest jednym z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (Association Internationale du Théâtre Pour l’Enfance et la Jeunesse). Powstał w 1981 roku,  dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżysera, ale przed wszystkim pedagoga z pasją. Powstał, aby inspirować i promować  nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się  edukacją  teatralną, inicjować wymianę doświadczeń  między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży.

OGNISKO_POST_jgp.jpg
45795438_2430862326941593_29925453972279
Dekalog1_617.jpg
korczak-online-e1600946329403.jpg

Darowizny otrzymane w roku 2020

W 2020 r. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ otrzymał darowizny pieniężne w łącznej kwocie 22.654,00 zł. Na w/w kwotę złożyły się darowizny otrzymane od osób fizycznych w wysokości 22.654,00 zł. Otrzymane darowizny Polski Ośrodek ASSITEJ przeznaczył na cele statutowe oświatowe i kulturalne.

Kwota 22.654,00,00 zł otrzymana od osób fizycznych została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia oraz na pokrycie wkładu własnego Polskiego Ośrodka ASSITEJ w realizowanych w 2020 r. projektach do których należały:

- XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2020,

- Program Kultura w sieci 2020,

- Premiera spektaklu-instalacji "Bieguni" w Tbilisi.

Jeśli mają Państwo ochotę wspomóc działania Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ w 2020 r. prosimy o wpłacanie darowizn na nasze konto bankowe o numerze:

15 1240 6175 1111 0000 4571 1752