top of page
korczak-online-e1600946329403.jpg
facebook.png
insta.jpg

KORCZAK ONLINE (2020) to wybór najciekawszych spektakli i wydarzeń ostatnich lat, związanych z Międzynarodowym Festiwalem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży i działalnością Ogniska Teatralnego U MACHULSKICH. Wspólnie z ich twórcami postanowiliśmy przełamać geograficzne ograniczenia i udostępnić program szerokiej, już nie tylko warszawskiej publiczności.

Wybrane spektakle zostały zaprezentowane w formule online w każdą niedzielę października 2020. Przedstawieniom towarzyszyły również działania online: warsztaty, dyskusje, lekcje teatralne Ogniska Online (po więcej zapraszamy na www.ogniskoonline.pl), które umożliwiły młodym widzom i ich opiekunom pełniejsze wejście w świat i problematykę spektaklu, dały rodzaj podsumowania i przestrzeń na rozmowę o spektaklu. 

KORCZAK ONLINE jest w naszym zamierzeniu miejscem bezpiecznego spotkania dla wszystkich, którzy kochają teatr oraz tych, którzy go dopiero poznają. Chcemy gościć tu nie tylko naszą młodą publiczność, ale także nauczycieli, pedagogów teatru i artystów. Według nas bez kultury i sztuki, a więc i bez teatru, nie da się wychować wrażliwych, świadomych i otwartych na świat ludzi.

bottom of page