Story Lab

unnamed.jpg

Story Lab to cykl projektów teatralno-edukacyjnych, powstałych we współpracy i z udziałem z młodzieżą licealną, adresowany do przede wszystkim do ich  rówieśników. W opracowanej w ASSITEJ formule powstają spektakle oparte na wywiadach, które przeprowadzają, wzbogaceni o adekwatne, dostarczone im w serii warsztatów, narzędzia, młodzi ludzie ze swoimi rodzinami, znajomymi, świadkami historii, ważnymi postaciami życia politycznego i społecznego. Uczestnicy projektu starają się zainicjować dialog międzypokoleniowy. Nie boją się poruszać trudnych tematów np. kwestii ograniczenia wolności i buntu we współczesnym świecie. Do rozmowy włączają  publiczność.

Do tej pory odbyły się następujące edycje: "StoryLab 1986" (2016), "StoryLab 1968" (2019), "Story Lab 1980. Stan wojenny" (2021)

Informacje o najnowszej edycji Story Lab tu: http://1981stanwojenny.pl/

Zdjęcia z edycji "StoryLab 1986 / 2016":

Zdjęcia z edycji "StoryLab 1981.Stan Wojenny":