Story Lab

Story Lab to projekt teatralno-edukacyjny, zaproponowany i przygotowany przez młodzież licealną, adresowany do rówieśników. Spektakl kończący projekt powstał na kanwie wywiadów, które młodzi ludzie przeprowadzili ze swoimi rodzicami na temat ich młodości. Uczestnicy projektu starają się zainicjować dialog międzypokoleniowy. Nie boją się poruszać trudnych tematów np. kwestii ograniczenia wolności i buntu we współczesnym świecie. Do rozmowy włączają  publiczność.

Koordynatorem projektu jest Sebastian Królikowski