Przy Polskim Ośrodku ASSITEJ od 1999 roku działa Szkoła Aktorska, przeznaczona dla dorosłych. Inicjatorem powstania Szkoły był Jan Machulski – aktor teatralny i filmowy, reżyser, wieloletni wykładowca i dziekan w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Szkoła realizuje autorski program nauczania. Kształci zawodowych aktorów, ale także edukatorów teatralnych. Absolwenci są przygotowani do tworzenia swoich własnych grup teatralnych, a także do pracy w publicznych i niezależnych teatrach. Do 2020 r. szkoła była szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nadanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od jesieni 2020 r. Szkoła Aktorska przekształciła się w eksperymentalną szkołę prywatną. Od października 2022 r. nadzór organizacyjny nad Szkołą pełni Fundacja Wychowanków Haliny i Jana Machulskich. Wszystkie informacje na stronie www.aktorskamachulskich.com

Dyrektorem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich jest Adam Biernacki


kontakt: aktorskamachulskich@gmail.com
tel: 511 744 557

insta.jpg