Polski Ośrodek ASSITEJ jest jednym z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (Association Internationale du Théâtre Pour l’Enfance et la Jeunesse). Powstał w 1981 roku,  dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżysera, ale przed wszystkim pedagoga z pasją. Powstał, aby inspirować i promować  nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się  edukacją  teatralną, inicjować wymianę doświadczeń  między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży.

 

Wśród członków stowarzyszenia można znaleźć  artystów,  instruktorów teatralnych, pedagogów, krytyków teatralnych, naukowców.

 

Polski Ośrodek, na tle innych ośrodków narodowych, wyróżnia popularyzowanie dramy jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą, a także różnorodne formy działań teatralnych, szczególnie  z udziałem dzieci i młodzieży lub przez nią samą inicjowane  i realizowane.

 

Inspirację do pracy czerpiemy z myśli pedagogicznej  Janusza Korczaka. Stary Doktor był prekursorem nowoczesnej pedagogiki, uwzględniającej potrzeby i prawa dziecka w społeczeństwie. Korczak patronuje, organizowanym od 1994 roku, Międzynarodowym Festiwalom Teatrów dla Dzieci i Młodzieży.

 

 

Współpraca międzynarodowa

Nasze stowarzyszenie bierze aktywny udział w międzynarodowej wymianie idei i doświadczeń związanych z twórczością dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy obecni na międzynarodowych seminariach, warsztatach, festiwalach, organizujemy międzynarodowe  wydarzenia  artystyczne. W 2014 roku takim wydarzeniem stała się realizacja w Stambule spektaklu „Herszek” na podstawie opowiadań Janusza Korczaka w wykonaniu tureckich aktorów w reżyserii Adama Biernackiego, a w 2016 roku pokaz sztuki „Prawy lewy na obcasie” w reżyserii Wojciecha Farugi w wykonaniu aktorów polskich i gruzińskich, prezentowany podczas Tbilisi International Festiwal of Theatre.

 

 

Światowy Kongres ASSITEJ

 

W 2014 roku Polski Ośrodek został gospodarzem 18 Światowego Kongresu ASSITEJ. To najważniejsze spotkanie dla całego międzynarodowego środowiska ASSITEJ. Kongres zbiera się co 3 lata i wytycza kierunki rozwoju stowarzyszenia. Kongres obejmował 250 wydarzeń teatralnych z całego świata, dedykowanych młodym widzom: międzynarodowe konferencje, warsztaty, seminaria, wykłady i prezentacje teatralne. Kongres odwiedziło ponad 14 tysięcy gości m.in. z Argentyny, Australii, Brazylii, Belgi, Kanady, Chin, Danii, Niemiec, Indii, Japonii, Meksyku, Nigerii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu. Dla naszego stowarzyszenia było to prestiżowe wyróżnienie, ale jednocześnie organizacyjne i logistyczne wyzwanie.

Misja

Realizując projekty teatralne stale  udowadniamy,  że teatr jest nie tylko efektywnym narzędziem w edukacji i rozwoju młodego człowieka, ale także, jak z okazji 25 – lecia Stowarzyszenia, napisał  Maciej Wojtyszko – jego wieloletni wiceprezes, „… kształtowanie człowieka poprzez teatr to najszlachetniejsza forma rozwijania osobowości i rozumienia zasad komunikacji międzyludzkiej…”

Zarząd

Adam Biernacki - prezes, Sebastian Królikowski - wiceprezes, Danuta Szczuka - sekretarz generalny, Wojciech Faruga - skarbnik, Anna Kozłowska - członek Zarządu, Waldemar Obłoza - członek Zarządu, Inna Siemicz - członek Zarządu